• Tidligere erfaringer

  Organisasjonerfaring internasjonalt fra 2006

  Nasjonal organisasjonserfaring fra 1978

  Styremedlem i World Veterans Federation (WVF) siden 2009 med de siste 5 år som President

  WVF Ambassador 2013-2015

  International peace mediator 2009-

  International keynote speaker 2009-

  Allsidig erfaring innen eventarrangement

  Stor erfaring i strategiutvikling og visjonsdefinering

 • Arbeidsområder

  Organisere drift og arrangement

  Videreutvikle organisasjonen

  Organisasjonsstyring

  Personal og økonomistyring

  Nytenkning

 • Spesialområder

  Nytenkning og tilpassing fremtidsbasert drift

  Organisere forenkle og forsterke virksomheter

  Personalutvikling

  Foredrag basert på fremtidig tenkning

 • Spesielle erfaringer

  Organisasjonsutvikling fra 1978 nasjonalt og internasjonalt

  Oppstart og videreutvikling av selskaper siden 1982

  Drift egne selskaper fra 1979

 • Involvert i andre selskaper

  Partner i Berg Consulting Group

  President i World Veteran Federation

 • Språkferdigheter

  Norsk

  Engelsk