• Tidligere erfaringer

  Hotell/Restaurant

  Messer/ Events

  Kurs og konferanse

  Opera/Teater/Kultursenter

  Medlemsorganisasjon

  Finans/Regnskap

 • Arbeidsområder

  Administrasjon

  Kundeservice

  Medlemsservice

  Regnskap/økonomi

  Salg

 • Spesialområder

  Events

  Kurs og konferanser

  Hotell og restaurantbransjen

  Kultur/teater/opera

 • Spesielle erfaringer

  Kultur/teater/opera

  Hotell og restaurant

 • Involvert i andre selskaper

  Norsk

  Engelsk

 • Språkferdigheter

  Eier av Chris Management AS