Hvem er Renommé?

Renomme Communication & Event as er et rådgivnings- og prosjektleder selskap innen forretningsutvikling, markedsføring
og kommunikasjon.

Selskapet har en liten kjerne av ansatte, mens de fleste er knyttet til selskapet gjennom forskjellig tette samarbeidsformer. Tanken bak dette er at Renommé kan tilby sine kunder en rekke spesialisert tjenester til konkurransedyktig timepriser basert på spesialkompetanse på sine områder.

Alle aktive konsulenter her har ansvaret for sine egne kunder og prosjekter, men kan hente inn annen spesialkompetanse i Renomme-nettverket ved behov. Prosjektene og kundene blir fakturert gjennom Renomme på vanlig måte. Selskapets konsulenter/rådgivere og prosjektleder har i tillegg et enorm nettverk av samarbeidspartnere og leverandører som ikke kommer frem på disse nettsidene.


Kvalitet og kompetanse

Dette gir selskapet og dets rådgivere/prosjektledere og kreative en enorm fleksibilitet til å velge de beste personene til de forskjellige prosjektene avhengig av kompetanse, kvalitet, bransjekunnskap, kapasitet, erfaring og gjennomføringsevne. På denne måten er man ikke lenger avhengig av å måtte fylle arbeidskapasiteten og begrensningene til en ansatt.For kundene av Renomme så gir dette en trygghet at personer i prosjekter blir valgt ut fra høy kompetanse på sitt området og ikke behovet for å dekke inn løpende lønninger.

Internasjonalisering

Hvis en del av ditt selskaps forretningsutvikling er å internasjonalisere selskapet og se etter muligheter utenfor Norges grenser eller gjøre dette mer effektivt enn i dag så har Renomme meget sterke bånd til Findability Europe (www.findability.eu). Her kan vi trekke på topp kompetanse i hele Europa.

Hvis du ønsker en prat eller et møte angående dette så ta kontakt med Tom Egil Martinsen på tlf. 92 493 220 eller send inn en forespørsel på vårt skjema under.