Vil du være en del av Renommé-teamet?

Har du lyst til å bli en del av konsulent- og rådgiver nettverket til Renomme?
Trenger du fra tid til annen kompetanse eller kapasitet utover det du eller din bedrift klarer selv?

Kanskje du også har et ønske om et større miljø både sosialt og faglig?

Samarbeid på tvers av kompetanseområder innen markedsføring og forretningsutvikling gir også muligheter for å få tilført oppdrag som en del av
tverrfaglige team innenfor markedsføring og forretningsutvikling. Alt for mange konsulenter, rådgivere og kreative blir sittende alene uten noen å sparre med til daglig.

Renomme-nettverket kan gi deg helt nye muligheter.

Ta kontakt med Tom Martinsen på tlf 924 93 220 eller mail tom@renomme.no hvis det virker interessant å bli en del av dette nettverket.

Eller bare send inn skjema under her.