Hvordan bygge nettverk?

Det å bygge nettverk er en viktig nøkkel for å lykkes i forretningslivet. Uten et godt nettverk blir veien til suksess lang, ensom og tung å gå. Derfor er det viktig å sette fokus på nettverksbygging fra første dag på jobb.